Salomon Skitest

Ski Test
Season
Type

 All Mountain skis  Allround Piste skis  Cross skis  Freeride skis  Freestyle skis  Race skis
Sex

 Male  Female
Salomon Skitest 2008/2009
  • Salomon
   Aero X
  • Salomon Aero X
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   70%
  • Overall impression offpist :
  • See More
  • Salomon
   Equipe GC Race
  • Salomon Equipe GC Race
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :    Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   80%
  • Overall impression offpist :
  • See More
  • Salomon
   X-Wing 10
  • Salomon X-Wing 10
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   72%
  • Overall impression offpist :
  • See More
  • Salomon
   X-Wing Hurricane
  • Salomon X-Wing Hurricane
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   72%
  • Overall impression offpist :
  • See More
Salomon Skitest 2007/2008
  • Salomon
   Aero GT
  • Salomon Aero GT
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   70%
  • Overall impression offpist :
   76%
  • See More
  • Salomon
   Equipe GC Race
  • Salomon Equipe GC Race
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   65%
  • Overall impression offpist :
   76%
  • See More
  • Salomon    Female
   Instinct Fever
  • Salomon Instinct Fever
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   72%
  • Overall impression offpist :
   76%
  • See More
  • Salomon    Female
   Instinct Rush
  • Salomon Instinct Rush
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   76%
  • Overall impression offpist :
   76%
  • See More
  • Salomon
   XW Tornado
  • Salomon XW Tornado
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   73%
  • Overall impression offpist :
   77%
  • See More
Salomon Skitest 2006/2007
  • Salomon
   Crossmax V12
  • Salomon Crossmax V12
  • Type :   Cross skis   
   Cross skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   77%
  • Overall impression offpist :
   77%
  • See More
  • Salomon
   Equipe GC Race
  • Salomon Equipe GC Race
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   76%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon    Female
   RUSH N10
  • Salomon RUSH N10
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :    Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   74%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon    Female
   RUSH N8
  • Salomon RUSH N8
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   67%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon    Female
   SIAM N5
  • Salomon SIAM N5
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   80%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon    Female
   SIAM N8
  • Salomon SIAM N8
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   66%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 10
  • Salomon Streetracer 10
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   76%
  • Overall impression offpist :
   70%
  • See More
  • Salomon
   X-Wing 10
  • Salomon X-Wing 10
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :   Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   68%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
Salomon Skitest 2005/2006
  • Salomon
   Crossmax V12
  • Salomon Crossmax V12
  • Type :   Cross skis   
   Cross skis
  • Level :    Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   78%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
  • Salomon
   Equipe 3V Race
  • Salomon Equipe 3V Race
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   71%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
  • Salomon
   Equipe GC
  • Salomon Equipe GC
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   79%
  • Overall impression offpist :
   82%
  • See More
  • Salomon    Female
   RUSH nr. 10
  • Salomon RUSH nr. 10
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   79%
  • Overall impression offpist :
   82%
  • See More
  • Salomon
   Scrambler HOT
  • Salomon Scrambler HOT
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   71%
  • Overall impression offpist :
   74%
  • See More
  • Salomon    Female
   SIAM nr. 10
  • Salomon SIAM nr. 10
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   68%
  • Overall impression offpist :
   74%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 06
  • Salomon Streetracer 06
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level : Beginner Level Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   67%
  • Overall impression offpist :
   74%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 08
  • Salomon Streetracer 08
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   76%
  • Overall impression offpist :
   74%
  • See More
  • Salomon
   Teneighty Gun
  • Salomon Teneighty Gun
  • Type :     Freestyle skis 
   Freestyle skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   69%
  • Overall impression offpist :
   83%
  • See More
  • Salomon
   Teneighty Thruster
  • Salomon Teneighty Thruster
  • Type :     Freestyle skis 
   Freestyle skis
  • Level : Beginner Level Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   78%
  • Overall impression offpist :
   78%
  • See More
Salomon Skitest 2004/2005
  • Salomon
   Equipe 10 2V Pilot race
  • Salomon Equipe 10 2V Pilot race
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :    Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   78%
  • Overall impression offpist :
   61%
  • See More
  • Salomon
   Equipe 10 SC Pilot
  • Salomon Equipe 10 SC Pilot
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :   Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   73%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
  • Salomon
   Scrambler 7 Pilot
  • Salomon Scrambler 7 Pilot
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   73%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
  • Salomon
   Scrambler 77
  • Salomon Scrambler 77
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level : Beginner Level Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   58%
  • Overall impression offpist :
   66%
  • See More
  • Salomon
   Scream 10 Pilot xtra hot
  • Salomon Scream 10 Pilot xtra hot
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   64%
  • Overall impression offpist :
   80%
  • See More
  • Salomon    Female
   Streetracer 06 W
  • Salomon Streetracer 06 W
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level : Beginner Level Trained Level  
  • Overall impression on the pist :
   80%
  • Overall impression offpist :
   80%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 08
  • Salomon Streetracer 08
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   76%
  • Overall impression offpist :
   54%
  • See More
  • Salomon    Female
   Streetracer 08 W
  • Salomon Streetracer 08 W
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :  Trained Level Advanced Level 
  • Overall impression on the pist :
   74%
  • Overall impression offpist :
   54%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 09 Pilot
  • Salomon Streetracer 09 Pilot
  • Type :  Allround Piste skis    
   Allround Piste skis
  • Level :   Advanced Level Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   67%
  • Overall impression offpist :
   54%
  • See More
  • Salomon
   Streetracer 10 Pilot
  • Salomon Streetracer 10 Pilot
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :    Expert Level
  • Overall impression on the pist :
   70%
  • Overall impression offpist :
   54%
  • See More
Salomon Skitest 2003/2004
  • Salomon
   Crossmax 10
  • Salomon Crossmax 10
  • Type :   Cross skis   
   Cross skis
  • Level :    
  • Overall impression on the pist :
   80%
  • Overall impression offpist :
   54%
  • See More
  • Salomon
   Equipe 10 3V 02/03
  • Salomon Equipe 10 3V 02/03
  • Type :      Race skis
   Race skis
  • Level :    
  • Overall impression on the pist :
   67%
  • Overall impression offpist :
   62%
  • See More
  • Salomon
   Scream Hot
  • Salomon Scream Hot
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :    
  • Overall impression on the pist :
   72%
  • Overall impression offpist :
   62%
  • See More
  • Salomon
   Scream Xtra Hot
  • Salomon Scream Xtra Hot
  • Type : All Mountain skis     
   All Mountain skis
  • Level :    
  • Overall impression on the pist :
   86%
  • Overall impression offpist :
   62%
  • See More
  • Salomon
   Teneighty
  • Salomon Teneighty
  • Type :     Freestyle skis 
   Freestyle skis
  • Level :    
  • Overall impression on the pist :
   74%
  • Overall impression offpist :
   77%
  • See More
Ski Shop
Find all the skiing equipment you need, this season.
Used Shop
Get a great deal on used equipment.
Ski Test
See all the test results, from our skitest. Started all the way back in 2003/2004.
Club Newgear
Become a member of our Club Newgear and receive great deals and discounts.
Newgear
Contact


Adress:
Newgear
Gartnervang 30
4000 Roskilde
Denmark

Mail:
newgear@newgear.net

Phone:
+45 5050 4997

Facebook Google+ Pinterest
© Newgear 2019